Rasen Golden retriever härstammar från gränsen mellan England och Skottland. Deras ursprung kan daters till slutet av 1800-talet. Genom linjeval av gula retriever och tweed-water spaniel har rasen framavlats. Syftet var främst för apportering men även för egenskaper som lyhördhet, intelligens, följsamhet och vänlighet.

Den förste att avla på gula Wavy Coated Retrievrar var sir Dudley Marjoribanks, på godset Guisachan väster om Loch Ness i Skottland. Han hade en gul Wavy Coated Retriever som var en skicklig apportör. 1868 parade han denna med en tik av rastypen Tweed Water Spaniel. Dessa var oftast bruna men fanns även i gulaktiga nyanser

De fyra valparna i denna första kull anses utgöra grunden till golden retrievern. Senare korsades fler Wavy Coated Retrievrar och Tweed Water Spaniel in tillsammans med St. John’s Dog som är ursprunget till alla retrievrar.