Den förväntade livslängden för Golden retrievers är strax över 10 år. Det är en förhållandevis frisk ras. Den svenska golden retrieverklubben har som mål att färre än 10 % skall ha armbågsledsdysplasi och att mindre än 8 % skall ha höftledsdysplasi. Cancer är rasens främsta dödsorsak med ca 61 %.

Försäkring

En Golden Retriever kan försäkras hos alla försäkringsbolag som har hundförsäkringar. Däremot betyder det inte att alla försäkringar är lika bra. Det som skiljer försäkringarna åt är dess kostnad samt vad som ingår (dvs. när kan ersättning ges). Vi rekommenderar att du ser på vanliga sjukdomar och åkommor hos just denna ras för att sedan hitta en försäkring som möter upp detta på bästa sätt.

När kan ersättning ges?

Golden Retriever är generellt en frisk ras. I undersökningar visar det sig däremot att tikar får livmoderinflammation i högre grad än hos andra raser. Delvis finns även hudproblem.

I en undersökning från USA (1998) visade det sig att hela 61,4% dött av cancer. Enligt den undersökningen var alltså cancer den vanligaste dödsorsaken för rasen.

Försäkringsbolaget Agria visar även att denna statistik överensstämmer mot svensk veterinärvård. I en lista över de fem vanligaste orsakerna till veterinärvård (på samtliga raser) var just livmoderinflammation på första plats. Gällande just Golden var den vanligaste orsaken cancer.

Detta är något man bör ha i åtanke när en hundförsäkring tecknas. Eftersom risken för cancer är överhängande stor bör man lägga större vikt vid de försäkringsdelar som kan vara aktuella om denna diagnos ställs av veterinären. Cancer innebär ett flertal behandlingar (hög maxersättning krävs) samt ofta strålningsbehandling (ingår enbart i vissa försäkringar).

Här kan man även se på ersättningsnivåer på medicin (ingår det ens och vilken maxersättning ges) samt rehabilitering (samma sak här).

En rekommendation är att ringa och prata med försäkringsbolaget innan försäkringen tecknas. Vilka undantag finns för just Golden? Vilka undantag finns för cancer?

Ytterligare en punkt är att kontrollera är hur länge försäkringen kan ge ersättning. Gäller den enbart till att hunden är 10 år – eller längre?

Vad kostar det?

Många börjar med att kolla vad en hundförsäkring kostar – utan att veta vad den innehåller. Gör istället tvärtom. Utgå från vad du behöver – för att sen jämföra priser på det. Då ökar chansen att du får en hundförsäkring som verkligen kan ersättning när du som mest behöver det.

Den kostnad de flesta fokuserar på är premien, dvs den årliga kostnaden för försäkringen. Den kan skilja stort mellan olika bolag. Men premien speglar inte hela kostnaden för försäkringen.

För det första spelar självrisknivån in. Att ha en billig hundförsäkring med självrisknivå på 3500 kr + 25% är bara billigt så länge som inte ett veterinärbesök behöver ske. Då kan det mycket väl vara billigare att ha en försäkring som är något dyrare men med självrisk på 1500 kr och 15%. Självklart finns en variabel där låg självrisk innebär en högre premie.

För det andra spelar självriskperiod in. En sådan period börjar när ett försäkringsärende skapas efter vårdbehov hos veterinär. Därefter löper den i ett visst antal dagar. Under dessa dagar kommer inte någon fast självrisk behöva betalas oavsett hur många gånger som veterinärvård behövs. Med en fast självrisk på exempelvis 3000 kr finns alltså ganska många tusenlappar att spara genom att välja ett försäkringsbolag med lång självriskperiod.

Lycka till i val av hundförsäkring. Vi valde Agria – vad väljer du?